Smaka på hela Sverige

Från Landskapsmåltider till Måltidsdestinationer
Den 30 – 31 maj 2024 på KSLA, Drottninggatan 95 B i Stockholm

Det är glädjande med det stora engagemanget runt om i landet för Sveriges Landskapsmåltider.

Nästan 500 personer har bidragit till 26 regionalt profilerade menyer där unika råvaror bidragit till att stärka lokal svensk måltidskultur, landsbygdsutveckling och inspirerat till måltidsturism. En grov beräkning visar att omkring 40 000 gäster – såväl i Sverige som utomlands – smakat på de rätter som serverats.

Fokus på måltidsdestinationer över hela landet

Våra fyra samverkande akademier har beslutat att gå vidare med nästa fas, genom att ta fram ett program för utveckling av innovativa måltidsdestinationer i hela Sverige. Vår utgångspunkt är som tidigare att det är genom konsumenternas upplevelse av smaken på de livsmedel och den mat vi producerar, och det välbefinnande som är kopplat till de måltider vi avnjuter som vi på ett hållbart sätt kan utveckla den svenska måltidskulturen och det svenska systemet – från Bord till Jord!

Vi vill med detta tema och med fokus på måltidsdestinationer ta vara på det stora lokala engagemanget för Sveriges Landskapsmåltider som har vuxit fram.

Ett program i två steg

Arbetet kommer inledningsvis att genomföras i två steg;
1). Framtagning av en prototyp för utveckling av måltidsdestinationer baserat på erfarenheterna från Landskapsmåltiderna och med stöd av den kompetens och de resurser som finns tillgängliga för lokala utvecklingsinsatser.
2). En test av modellen i några olika landskap. Ambitionen är att på sikt utveckla Sveriges
måltidslandskap till innovativa och attraktiva måltidsdestinationer. Vi gör detta samtidigt som betydelsen av svenskproducerade livsmedel och råvaror lyfts fram genom regionala livsmedelsstrategier samt genom de diskussioner som förs om behovet av en ökad försörjningsberedskap inom hela matvärdekedjan.

En kombinerad Idéverkstad och Hearing Starten på det nya programmet är en kombinerad idéverkstad där de olika landskapen delar med sig av sina erfarenheter och en hearing där landskapen får möjlighet att fråga ut experter, myndigheter, intresseorganisationer och forskare om den kunskap och kompetens som finns tillgänglig och de resurser som står till förfogande i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Den öppna idéverkstaden och hearingen som äger rum i KSLA´s lokaler, Drottninggatan 95 B börjar med en vårlunch den 30 maj klockan 11.00 och avslutas den 31 maj senast klockan 15.00.

Vilka bjuds in och vad kostar det?

Till de två dagarna bjuder vi in de nyckelpersoner som har varit delaktiga i projektet Sveriges Nya Landskapsmåltider, samt de som på lokal och regional nivå är ansvariga för turism och landskapsutveckling. Till detta kommer vi att bjuda in de olika myndigheter, experter och intresseorganisationer på nationell nivå som har kunskap, kompetens, tillgång till utvecklingsresurser eller på andra sätt är involverade i främjandet av mat, måltider, turism och lokal utveckling.

Vi har möjlighet att ta emot max 80 deltagare och kommer att stänga för anmälningar när vi nått deltagartaket. Deltagandet i seminariet som stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Jordbruksverket är kostnadsfritt.

Vi bjuder på måltider, pausfika och drycker under de två dagarna.
Mera information om ett detaljerat program med tider, mm kommer lite längre fram.

Välkommen med Din anmälan och vi ser fram emot att träffa dig.
Kontakta gärna Leif Bergsten, projektledare, som svarar på Dina frågor.
Epost: leif.bergsten@landskapsmaltider.se eller telefon 0708 – 18 43 65.